Logo
Hiện nay có rất nhiều website giả mạo , fake Zalo.fun ,.... Tất cả các web đều giả mạo các bạn không nên chơi thử mà chỉ chơi tại đây tránh mất tiền oan !!!

Chẵn lẻ Zalopay Tự Động

Uy Tín - Nhanh Gọn - Tự Động 24/7 !

Cách chơi

- Chẵn Lẻ là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50010 (10 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50011 (11 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
10 2 4 6 8 x2.42
11 1 3 5 7 x2.42
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.42
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Chẵn Lẻ 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50012 (12 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50013 (13 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
12 0 2 4 6 8 x1.9
13 1 3 5 7 9 x1.9
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.9
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Tài Xỉu là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Xỉu 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50014 (14 là MÃ)
VD: Bạn đặt Tải 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50015 (15 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
14 1 2 3 4 x2.42
15 5 6 7 8 x2.42
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.42
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Tài Xỉu 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Xỉu 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50016 (16 là MÃ)
VD: Bạn đặt Tải 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50017 (17 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
16 0 1 2 3 4 x1.9
17 5 6 7 8 9 x1.9
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.9
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- 1 Phần 3 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt N0 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50020 (20 là MÃ)
VD: Bạn đặt N1 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50021 (21 là MÃ)
VD: Bạn đặt N2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50022 (22 là MÃ)
VD: Bạn đặt N3 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50023 (23 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
20 0 x3
21 1 2 3 x3
22 4 5 6 x3
23 7 8 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Hiệu 2 Số là một game tính kết quả bằng hiệu 2 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt H2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50019 (19 là MÃ)

Mã Đuôi Hiệu 2 Số Tiền nhận
19 3 x3
19 5 x3
19 7 x3
19 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- là một game tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Lô 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50020 (20 là MÃ)

Mã Đuôi 2 Số Cuối Tiền nhận
20 01 03 12 19 23 24 30 33 39 48 54 55 60 61 71 77 81 82 83 67 88 76 64 79 29 99 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Đoán Số là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
30 0 x3
31 1 x6
32 2 x6
33 3 x6
34 4 x6
35 5 x6
36 6 x6
37 7 x6
38 8 x6
39 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Xiên là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt CX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50025 (25 là MÃ)
VD: Bạn đặt LT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50026 (26 là MÃ)
VD: Bạn đặt CT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50027 (27 là MÃ)
VD: Bạn đặt LX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50028 (28 là MÃ)

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
25 2 4 x3.5
26 5 7 x3.5
27 6 8 x3.5
28 1 3 x3.5
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3.5
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Gifcode

Nhập số điện thoại của bạn để kiểm tra và nhận thưởng.
1. Một số điện thoại chỉ được nhập 1 mã/ngày.
2. Mã code khuyến mại sẽ tùy vào điều kiện để sử dụng, có thời hạn.
3. Mã code khuyến mại sẽ được cấp theo các chương trình khuyến mại của hệ thống Momo Lô Tô.
4. Vui lòng liên hệ chát CSKH để biết thêm chi tết khi bạn nhận được CODE.
KIỂM TRA MÃ GIAO DỊCH
Nếu quá 15 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

TRẠNG THÁI ZALOPAY

Số điện thoại Trạng thái Giao dịch Hạn mức
Làm mới sau 9 s

Lịch sử tham gia

Số điện thoại Tiền đặt Game Nội dung
Làm mới sau 10 s